Familierecht | Echtscheiding | Samenwerking | Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht

Arbeids- en samenwerkingsconflicten, zakelijke conflicten

Arbeidsrecht, samenwerking, commerciële relaties

mr. Angelique Cappendijk is als advocaat en gecertificeerd MfN registermediator gespecialiseerd in het bedrijfs- en arbeidsrecht. Binnen deze specialisaties heeft zij de afgelopen 25 jaar talloze zaken begeleid. Zij is u ook hierbij graag van dienst.

Situaties waarin de communicatie simpelweg even niet zo lekker loopt, miscommunicaties, verstoorde verhoudingen, non-productiviteit, ziekte & verzuim zijn inherent aan alle samenwerkingsvormen ongeacht branche, beroepsgroep of samenwerkingsvorm.

Meestal lost u het samen op. Mediation bespoedigt dit proces en bespaart u daardoor tijd en geld. Zie de mediator als een gedegen gespreksvoorzitter die u doorgaans in 1 a 2 bijeenkomsten deskundig begeleidt om weer constructief met elkaar in gesprek te komen en de situatie op te lossen.

Mediation is laagdrempelig: Hoe eerder u met uw mediator om tafel gaat zitten, hoe korter het traject en hoe sneller de oplossing een feit kan zijn.

Op het gebied van arbeidsrecht, samenwerking en commerciële relaties heeft mr. Angelique Cappendijk ruime ervaring met:

 • miscommunicatie/het loopt niet lekker

 • arbeidsomstandigheden, omgangsvormen, gedrag, omgaan met feedback

 • verstoorde werkrelaties:
  werkgever – werknemer, werknemers onderling, aandeelhouders, vennoten, medici en paramedici

 • ziekte, verzuim, re-integratie, passende arbeid, wet poortwachter

 • arbeidsomstandigheden

 • ontslag

 • concurrentie, relatiebeding

 • aansprakelijkheidskwesties

 • medezeggenschapkwesties

 • begeleiding samenwerking (startende) ondernemers

 • arbeidsongeschiktheid zelfstandigen