Familierecht | Echtscheiding | Samenwerking | Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht

Wijze van declareren

Cappendijk Mediation & Advocatuur declareert doorgaans aan het eind van iedere maand, waarbij de declaratie wordt voorzien van een urenspecificatie.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Eindhoven en van toepassing op iedere opdracht. De algemene voorwaarden worden u bij het aangaan van de samenwerking toegezonden.