Familierecht | Echtscheiding | Samenwerking | Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht

Mediationtraject

In een mediation zijn er 7 reguliere stappen in de methode. Tijdens het mediatontraject zult u zich overigens niet altijd bewust zijn van deze stappen. Indien nodig wordt teruggegrepen naar een vorige stap. Doorgaans kunt u alle stappen in 1 tot 3 bijeenkomsten doorlopen.

 • Stap 1

  De voorbereidingsfase: er wordt een afspraak gemaakt en u krijgt in deze fase schriftelijke informatie waaronder een concept mediation-overeenkomst. Eventueel krijgt u een separate intake.

 • Stap 2

  De openingsfase: dit is de fase vanaf de eerste afspraak. We maken persoonlijk kennis en u krijgt uitleg over het mediationproces en belangrijke waardborgen van mediation (vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, commitment). De mediation-overeenkomst wordt ondertekend.

 • Stap 3

  De exploratiefase: u doet over en weer uw verhaal aan elkaar en aan mij. Ik luister, vat samen, herformuleer en stel vragen en stimuleer u datzelfde te doen. Uw belangen, wensen en doelen worden in kaart gebracht. Aan het einde van deze fase verloopt de communicatie vaak al een stuk soepeler en wordt er weer naar elkaar geluisterd.

 • Stap 4

  De categorisatiefase: uw wederzijdse belangen worden nader in kaart gebracht en geverifieerd: Wat vindt u belangrijk? Is alles benoemd? Welke belangen zijn gemeenschappelijk, verenigbaar en tegengesteld. Vaak komt u er in deze fase achter dat er meer gemeenschappelijke belangen zijn dan u dacht. Er ontstaat vertrouwen dat u eruit zult komen met elkaar.

 • Stap 5

  De onderhandelingsfase: per belang worden opties bedacht om tot een oplossing te komen. Die worden genoteerd in een optielijst. Pas op het moment dat aan de hand van de opties op alle punten-belangen een oplossing is bereikt, is sprake van overeenstemming.

 • Stap 6

  De afrondingsfase: de onderhandelingsresultaten worden geverifieerd en getoetst aan uw wensen. Is nu alles geregeld? De resultaten worden vastgelegd in een overeenkomst.

 • Stap 7

  De afsluitingsfase: de overeenkomst wordt na akkoord van alle partijen ondertekend.

DE OPLOSSING

Bij een succesvolle mediation heeft u in korte tijd een oplossing bereikt, zijn de kosten beperkt gebleven en is uw verstandhouding genormaliseerd.